Khoác dạ trơn form suông túi vắt chéo cao cấp TA261

M